Har fått förmånen att prata på den kommande utvecklarkonferensen Code Meetup på Kistamässan den 16:e och 17:e Maj 2017.

Jag kommer att prata om hur du som C++-utvecklare kan utveckla UWP-applikationer för Windows 10. Ambitionen är att försöka ta upp ämnen som MVVM, asynkrona och synkrona anrop, spelutveckling med OpenGL/DirectX, “cross-platform” utveckling och även försöka att blicka lite framåt.