Jag har precis kommit hem från en mycket rolig dag där jag blivit inbjuden till Bällstabergsskolan i Vallentuna för att introducera några av deras elever till programmering. Skolan har kontinuerligt ett initiativ som kallas “elevens val” där eleverna ges möjligheten att välja aktiviteter som vanligtvis inte ryms inom den ordinarie utbildningsplanen och där var just “Programmering” ett ämne.

Jag kan erkänna att jag inte kan minnas när jag var så nervös som inför denna presentation/workshop eftersom ämnet står mig väldigt varmt om hjärtat och jag ville verkligen inte klanta mig och göra det tråkigt eller för detaljerat. Det fanns också en del faktorer som gjorde det extra spännande:

  1. Eleverna har bara tillgång till iPads
  2. De har redan provat på Scratch och ville inte göra det igen
  3. De går i 4:an eller 5:an och har alltså inte läst engelska mer än kanske ett par år

Det slutade i en agenda enligt följande:

90 minuter: Att tänka som en dator

Här gick jag igenom vad programmering innebär, problemlösning, mönster, språk, algoritmer och en hel del av teorin bakom praktiken. Jag trodde verkligen att eleverna skulle somna efter 5 minuter, men de satt som ljus och det var nog några av de praktiska övningarna som hjälpte till med detta.

90 minuter: Programmering med Cargo-Bot

Jag valde sedan att använda mig av Cargo-Bot som är ett spel på iPad som konkretiserar hur en programmerare tvingas bryta upp problem i flera delar, loopar, villkor, register, program osv. Att sedan Cargo-Bot också är utvecklat för iPad på en iPad (med hjälp av Codea) gjorde bara användningen roligare.

90 minuter: Programmering med Python

Sen tog jag tjuren vid hornen och introducerade lite riktig programmering med hjälp av Python och Python Anywhere som gör det möjligt att koda och exekvera python skript utan någon som helst installation. Överlag fungerade det bra, men jag tror att vi registrerade lite för många konton från samma IP så det gillades inte efter kanske 15 registreringar, eleverna fick istället sitta två och två på vissa paddor. Men det gick bra.

När det var 45 minuter kvar och jag märkte att energin började tryta så plockade jag fram min HoloLens och de flesta eleverna fick prova på förstärkt verklighet (“Augmented Reality”) vilket var en stor hit. Engergin kom tillbaka och jag avslutade passet med att visa hur javascript och Phaser.IO kan användas för att bygga spel, mycket baserat på det som eleverna lärt sig under dagen.

Stort tack till Bällstabergsskolan som lät mig berätta om detta ämne och jag hoppas att jag får möjligheten att komma tillbaka vid senare tillfälle och kanske titta mer på AR/VR/MR eller spel-programmering.