I ett försök att lära mig mer om Typescript som är ett superset av Javascript så har jag försökt mig på att översätta Tess Ferrandez XNA implementation.

Jag har använt mig av det mycket trevliga ramverket Phaser och det är något som jag avser fortsätta att använda. Det är ett enkelt ramverk, med väldigt många användare vilket märks på mängden av information och dokumentation som redan finns att hitta.

Det har varit ett par intressanta timmars programmering och jag är fortfarande inte helt bekväm i språket eller ramverket, men det blev en ganska trevlig lösning och något som går att bygga vidare på om det skulle bli ytterligare intressant framöver.

Om du är nyfiken på koden så går den att hitta på GitHub.