Under utvecklarkonferensen Swetugg 2018 fick jag möjligheten att dela med mig av mina erfarenheter i att introducera programmering för ungdomar. Jag har vid ett fåtal tillfällen träffat elever i årskurs fyra och fem och berättat om mitt jobb som programmerare och vad det innebär att just programmera.

För dig som var på plats och kanske vill repetera lite av det som sades så finns här min min presentation i powerpoint tillgänglig att snegla på i efterhand.

Här är också några av länkarna som jag tipsade om under presentationen: